CÁC LOẠI VÒI SEN TẮM


CÁC LOẠI VÒI SEN TẮM

Sen tắm – một vật dụng có thể nói là ngày càng trở nên chính yếu không phòng tắm. Xã hội phát triển, đời sống nâng cao. Con người đâu thể sử dụng gáo nước hay cốc nước dội lên để tắm mãi như trước. Đặc biệt khi đã có sự xuất hiện của sen tắm – đầy tiện tích và hiện đại.

Sen tắm được chia thành nhiều loại. Nhưng ở đây chúng ta sẽ chia thành hai loại lớn nhé:

  • Sen cầm tay.
  • Sen cây.

Và ngày nay thì sen tắm đều là sen nóng lạnh. 


Xem bản đồ của chúng tôi !
Nhắn tin cho chúng tôi !
Kéo rộng màn hình để xem sản phẩm rõ hơn !
Bật chức lại chức năng điều hướng !
X
X